Velkommen til deltidsjobb-bloggen!

Hvem er jeg? Jo, jeg er en ganske vanlig fyr som er flink til å finne deltidsjobber for deg som er på jakt etter å tjene noen kroner. Enten du leter etter en jobb å ha ved siden av studiene, en ekstrajobb for å få inn noen ekstra kroner, eller bare vil jobbe noen få timer i uka.

Det er mange som blir usikre når de skal kaste seg ut i jobbmarkedet. Særlig deg som er litt ung og ikke har så mye arbeidserfaring fra før, eller deg som ikke har vært aktiv jobbsøker på en god stund. Heldigvis finnes det en rekke tips som kan bidra til at du føler deg mer selvsikker i møte med potensielle arbeidsgivere.

Førsteinntrykket

Du får bare én sjanse til å gjøre et godt førsteinntrykk. De fleste arbeidsgivere lar magefølelsen styre valget, og et dårlig førsteinntrykk er vanskelig å rette opp i ettertid. Selv kvalifiserte arbeidssøkere forbigås om de gjør eller sier noe «feil». Når noen ansetter noen til en jobb, betyr at det at de skal jobbe med vedkommende. God kjemi på arbeidsplassen er derfor viktig.

På stillinger med mange søkere kan det være en god idé å stikke seg ut fra mengden. De fleste stillingene lyses ut skriftlig, og du må gjerne sende inn en skriftlig søknad. Ringer du før du sender inn søknaden og har forberedt noen gode spørsmål, vil arbeidsgiveren ofte huske deg når din søknad kommer frem i bunken. Husk da at førsteinntrykket skjer i telefonsamtalen.

Tenk utradisjonelt

En rekke deltidsstillinger lyses ut via finn.no og andre jobbportaler, men disse er ikke de eneste stedene du kan finne ledige jobber. Hold øynene åpne og se etter oppslag om ledige stillinger i butikk- og kafévinduer. Ikke være redd for å besøke arbeidsplassen for å presentere deg. Spør om du kan komme tilbake med en skriftlig søknad senere.

Bruk nettverket ditt! Si fra til dine venner at du er på jakt etter en deltidsstilling. Kanskje de kjenner noen som er på jakt etter noen med din bakgrunn? Be venner og familie om å forhøre seg rundt, eller poste noe i sosiale medier på dine vegne. Ikke sett deg ned å vent på en jobb, ta heller ansvar og være en aktiv søker.

Norsk arbeidsliv

For å jobbe i Norge må du ha oppholds- og arbeidstillatelse. Er du født i Norge, får du dette automatisk. EU-borgere har gjennom EØS-avtalen rett til å jobbe i Norge. Borgere fra andre land må søke Utlendingsdirektoratet (UDI) om å få oppholde seg og jobbe i Norge. Det er blitt stadig vanskeligere for borgere utenfor EØS å få arbeidstillatelse, og ofte er det lang ventetid å få innvilget dette.

Alle som jobber må ha et personnummer eller et D-nummer. Denne informasjonen må du gi til din arbeidsgiver, slik at de kan hente ditt skattekort fra skatteetaten. Alle lønnsmottakere plikter nemlig å betale skatt. Har du arbeidstillatelse, men ikke jobb, kan du søke NAV om hjelp til å finne jobb. Det er likevel ditt ansvar å finne deg en jobb. De mest brukte stillingsportalene for jobber er finn.no og nav.no.

Regler i norsk arbeidsliv

Både arbeidstakere og arbeidsgivere har rettigheter og plikter. Arbeidsgivere plikter å betale deg lønn for utført arbeid, og som ansatt har du plikt til å utføre jobben til arbeidsgiverens tilfredshet. Arbeidstakeren har et sterkt beskyttelsesvern mot oppsigelse, og arbeidsgivere må gi arbeidstakeren flere skriftlige advarsler før oppsigelse er lovlig. Arbeidsgiveren skal gi den ansatte anledning til enten å forbedre innsatsen eller ta kurs for å øke kompetansen på andre felt.

Arbeidsmiljøloven regulerer forholdene i arbeidslivet. Arbeidstakeren har krav på en trygg arbeidsplass, og arbeidsgiver skal sørge for at dette innbefatter vern mot fysiske og psykiske skader. Den enkelte arbeidstaker har krav på at arbeidssituasjonen skal tilpasses deres forutsetninger og livssituasjon. Prinsippet om likebehandling i arbeidslivet innebærer at diskriminering, enten det er basert på alder, kjønn, religion, etnisitet, er forbudt. Disse rettighetene gjelder for både offentlige og private bedrifter.

Arbeidstakeres rettigheter

Når du først har fått deg en jobb, er det en fordel å vite hvilke rettigheter du som arbeidstaker har. Disse rettighetene endrer seg over tid, men de fleste av disse har vært lovpålagt i mange år og det er ikke noe som tyder på at de skal endre seg i nærmeste fremtid. Om du er i tvil om hvilke rettigheter som gjelder, kan du kontakte Arbeidstilsynet, gjerne anonymt.

Arbeidstakere har rett til en skriftlig arbeidskontrakt som spesifiserer lønn, feriepenger, antall ferieuker i året, ukentlig arbeidstid, arbeidsplass og oppsigelsestid. Du har også krav på egenmelding ved sykdom etter to måneder. Noen arbeidsplasser har tre egenmeldingsdager etter hverandre og inntil fire i en 12-månedersperiode. Jobber du på en IA-bedrift, har du åtte egenmeldingsdager. Du har også krav på ett år sykemelding med full lønn.

Mitt nye prosjekt

Jeg skal sette i gang et prosjekt hvor målet er å hjelpe mennesker å finne seg en jobb – gjerne deg som er på jakt etter en deltidsstilling eller en helgestilling. De fleste som ser seg om etter en jobb vet at de kan sjekke finn.no eller NAV sine hjemmesider, men der er gjerne konkurransen knivskarp, og det er ofte få jobber utenom fulltidsstillinger på disse portalene.

Heldigvis finnes det flere andre steder du kan lete for å finne deg en jobb, spesielt dersom du ønsker deg en stilling av kortere varighet eller en jobb der du kan jobbe kun noen timer i uka. For noen vil det også være behov for at du kan bestemme når du skal jobbe, og hvor mange timer du vil jobbe den aktuelle uka.

La meg hjelpe deg i gang

Det første som er viktig å få avklart er hva dine ønsker er og hvilken kompetanse du har. Mange føler at de ikke kan noe, men der tar de ofte feil. Ved å ta utgangspunkt i dine interesser og ferdigheter (som du selv gjerne ikke anser som kompetanse arbeidsmarkedet søker), vil det nesten alltid åpne seg muligheter du selv ikke har vært klar over at finnes.

Basert på dine ønsker, dine interesser, hvor mye tid du har til rådighet, når og hvor ofte du kan eller vil jobbe, om du ønsker en stilling med fast arbeidstid eller fleksibel arbeidstidsordning, om du kan være ledig for prosjektrettede oppdrag, eller du vil ha en jobb som du kan ta med også når du reiser: Jeg er her for å hjelpe deg!

Hva slags jobber kan jeg hjelpe deg med å finne?

Det finnes to hovedkategorier jobber som kan være aktuelle. Den ene er å være fysisk tilstede på en bestemt geografisk sted. Det finnes en rekke såkalte «job boards» som du sannsynligvis ikke kjenner til hvor slike jobber – både kortsiktige og mer langsiktige – lyses ut på. Noen av jobbene krever en viss kompetanse, andre kan hvem som helst gjøre bare du har noen timer til overs.

Den andre kategorien er å jobbe fra din datamaskin, gjerne en laptop. Det finnes en rekke jobber som kun krever at du har internett-tilgang. Som regel kan du med slike jobber bestemme din egen arbeidstid og hvor du vil jobbe fra. Om du vil, kan du sitte på en eksotisk strand og jobbe! Også her krever noen av jobbene en viss kompetanse, mens andre ikke gjør det.

Finn drømmejobben

Finn.no er en meget stor norsk aktør i jobbsøkermarkedet. Finn.no har i skrivende stund 18500 jobber som er tilgjengelige. Bare det siste døgnet har 700 nye jobber blitt lagt ut. Nettsiden har et intuitivt filter som hjelper deg effektivt til å søke i riktig faggruppe og lokasjon. Søk kan rettes mot fylker og kommuner. Ønsker du å jobbe deltid har Finn.no over 900 stillinger som kan være aktuelle.

NAV.no benyttes for å legge ut alle offentlige stillinger i Norge. Her finner du blant annet 2300 stillinger i undervisningssektoren. For å finne stillingene på nav.no kan en trykke på lenken https://www.nav.no/Forsiden og velge ledige stillinger. Nav har i skrivende stund 21564 stillinger og har det siste døgnet fått over 1300 nye stillinger. Også denne nettsiden har et funksjonelt filter som kan sortere på fylke og kommune.

Benytt nettverket ditt

Når du skal søke på jobb i Norge er nettverket ditt gull verdt. Bygg nettverk der du kan, og en fin plass å starte kan være LinkedIn. LinkedIn er en elektronisk nettverks-bygger som brukes av høyskolestudenter, bedriftseiere og en hel del andre som ønsker å utvide nettverket sitt. Noen velger å benytte LinkedIn når de skal søke etter potensielt nye ansatte.

Fordelen med å benytte LinkedIn er at du leter i ditt eget nettverk etter en kandidat som har riktige kvalifikasjoner. Dette gjør sjansen stor for at vedkommende som ansetter kjenner den nyansatte fra før. Norske bedriftseiere vil heller prøve ut en person som de kjenner litt fra tidligere i en stilling, enn å ansette en totalt ukjent. Stillingsvernet for de ansatte står nemlig svært sterkt i Norge.

Smaltalk

Smaltalk er en egenskap som er gull verdt. Store deler av jobber i små fylker kan skaffes ved hjelp av en muntlig prat med eier/driver av bedriften. Svært mange jobber legges nemlig aldri ut på Internett. Det er fordi bedriftene ikke ønsker det store trykket med hundrevis av søknader som renner inn. Det frister derfor å heller ansette en bekjent slik at de store ansettelsesrundene unngås.

Bruk gjerne purehelp.no for å finne ut hvilke bedrifter som holder til i det området du ønsker å jobbe i. Dette verktøyet kan benyttes for å finne firmaer, personer og produkter. Du kan også benytte det til å se over regnskap og se aksjestrukturen i firmaet. Benytt alltid hjemmesiden til en potensiell arbeidsgiver. Her finner du nyttig informasjon som er gull verdt i intervjuet.