Jeg skal sette i gang et prosjekt hvor målet er å hjelpe mennesker å finne seg en jobb – gjerne deg som er på jakt etter en deltidsstilling eller en helgestilling. De fleste som ser seg om etter en jobb vet at de kan sjekke finn.no eller NAV sine hjemmesider, men der er gjerne konkurransen knivskarp, og det er ofte få jobber utenom fulltidsstillinger på disse portalene.

Heldigvis finnes det flere andre steder du kan lete for å finne deg en jobb, spesielt dersom du ønsker deg en stilling av kortere varighet eller en jobb der du kan jobbe kun noen timer i uka. For noen vil det også være behov for at du kan bestemme når du skal jobbe, og hvor mange timer du vil jobbe den aktuelle uka.

La meg hjelpe deg i gang

Det første som er viktig å få avklart er hva dine ønsker er og hvilken kompetanse du har. Mange føler at de ikke kan noe, men der tar de ofte feil. Ved å ta utgangspunkt i dine interesser og ferdigheter (som du selv gjerne ikke anser som kompetanse arbeidsmarkedet søker), vil det nesten alltid åpne seg muligheter du selv ikke har vært klar over at finnes.

Basert på dine ønsker, dine interesser, hvor mye tid du har til rådighet, når og hvor ofte du kan eller vil jobbe, om du ønsker en stilling med fast arbeidstid eller fleksibel arbeidstidsordning, om du kan være ledig for prosjektrettede oppdrag, eller du vil ha en jobb som du kan ta med også når du reiser: Jeg er her for å hjelpe deg!

Hva slags jobber kan jeg hjelpe deg med å finne?

Det finnes to hovedkategorier jobber som kan være aktuelle. Den ene er å være fysisk tilstede på en bestemt geografisk sted. Det finnes en rekke såkalte «job boards» som du sannsynligvis ikke kjenner til hvor slike jobber – både kortsiktige og mer langsiktige – lyses ut på. Noen av jobbene krever en viss kompetanse, andre kan hvem som helst gjøre bare du har noen timer til overs.

Den andre kategorien er å jobbe fra din datamaskin, gjerne en laptop. Det finnes en rekke jobber som kun krever at du har internett-tilgang. Som regel kan du med slike jobber bestemme din egen arbeidstid og hvor du vil jobbe fra. Om du vil, kan du sitte på en eksotisk strand og jobbe! Også her krever noen av jobbene en viss kompetanse, mens andre ikke gjør det.